In de week van 10 tot 13 januari 2023 wordt deze website vernieuwd; U kunt enige hinder ondervinden, onze excuses voor dit ongemak!


Algemene Voorwaarden

 1. Deelname aan www.ceedeewinkeltjes.nl is gratis.
 2. Alle titels dienen compleet te zijn en in goede staat te verkeren, tenzij anders beschreven.
 3. Het aanbieden van illegale producten en/of diensten (volgens de Nederlandse wet) op www.ceedeewinkeltjes.nl is verboden.
 4. Na een bestelling ontvangen Koper en Verkoper een bevestiging per e-mail.
 5. De Verkoper handelt deze bestelling rechtstreeks af met de Koper.In de e-mail worden uw naam,adres, woonplaats en telefoonnummer vermeld.
 6. De Verkoper kan betaling vooraf vragen.
 7. De Koper betaalt de verzendkosten.
 8. www.ceedeewinkeltjes.nl behoudt zich het recht voor om de producten of een winkeltje van de Verkoper zonder opgave van redenen te verwijderen.
 9. www.ceedeewinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. www.ceedeewinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart www.ceedeewinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Leverings Voorwaarden

 1. Alle titels zijn compleet en verkeren in normale staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomen heden, zoals een stempel of een prijs sticker, zijn niet altijd vermeld.
 2. Na uw bestelling ontvangen u en uw verkoper een bevestiging per e-mail.
 3. U handelt deze bestelling rechtstreeks af met het winkeltje. In de bevestigingsemail worden de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van uw verkoper vermeld.
 4. Uw verkoper kan betaling vooraf vragen.
 5. De koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen.
 6. www.ceedeewinkeltjes.nl brengt u en uw verkoper uitsluitend tot elkaar en is op generlei wijze verantwoordelijk voor de afwikkeling van deze bestelling.